SPROGKURSER

KUN FOR VIRKSOMHEDER

Niveau beskrivelse - sprogkurser

 • Sprogundervisning til medarbejdere
 • Sprogkurser på alle niveauer
 • Både fysiske og online kurser
 • Dygtige og erfarne undervisere

Niveaubeskrivelse

Den Europæiske Referenceramme (CEF) har opdelt sprogbrugerne i tre brede grupper – der igen bliver opdelt på seks niveauer:

 • A Basissprogbruger
 • A1 Breakthrough
 • A2 Waystage B (selvstændig sprogbruger)
 • B1 Threshold
 • B2 Vantage
 • C Kompetent sprogbruger
 • C1 Effective Operational Proficiency
 • C2 Mastery

Den fælles europæiske referenceramme beskriver, hvad en sprogbruger skal kunne med hensyn til at læse, lytte, tale og skrive på de enkelte niveauer

A1 – Breakthrough

Kan forstå og anvende velkendte dagligdags udtryk og meget elementære udtryk med henblik på tilfredsstillelse af konkrete behov.
Kan præsentere sig selv og andre – kan stille og besvare spørgsmål om personlige detaljer, såsom hvor han/hun bor, folk han/hun kender, og ting, som han/hun er i besiddelse af.
Kan indgå i en enkel samtale, forudsat at den anden person taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe.

A2 – Waystage (selvstændig sprogbruger)

Kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, der omhandler forhold af umiddelbar betydning (f.eks. meget basale informationer om personlige og familiære forhold, indkøb, lokal geografi, beskæftigelse).
Kan kommunikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer, der kræver en enkel og direkte udveksling af information om velkendte og rutineprægede forhold, og kan med enkle udtryk beskrive sider af sin baggrund, sit nærmiljø samt udtrykke sine umiddelbare behov.

B1 – Threshold

Kan forstå hovedpunkterne i en klar normal fremstilling om velkendte emner, man regelmæssigt støder på i forbindelse med sit arbejde, skole, fritidsaktiviteter osv. Kan klare de fleste af de situationer, som normalt opstår under rejser i områder, hvor sproget tales.
Kan producere en ukompliceret, sammenhængende tekst om dagligdags emner og emner af personlig interesse.
Kan beskrive oplevelser, begivenheder, drømme, håb og ambitioner samt kort begrunde og forklare holdninger og planer.

B2 – Vantage

Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et for ham/hende kendt fagområde.
Kan indgå i samtaler med et så flydende og spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstrengende for nogen af parterne.
Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner samt forklare et synspunkt om et aktuelt emne ved at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige valgmuligheder.

C1 – Effective Operational Proficiency

Kan forstå en bred vifte af krævende, længere tekster, og kan opfatte underforstået betydning.
Kan udtrykke sig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter et udtryk.
Kan anvende sproget fleksibelt og virkningsfuldt til sociale, uddannelsesmæssige og faglige formål.
Kan producere en klar, velstruktureret og detaljeret tekst om komplekse emner, herunder udvise kontrol over brugen af strukturelle mønstre, forbindere og sammenhængsskabende sproglige midler.

C2 – Mastery

Kan uden besvær forstå stort set alt, hvad han/hun hører eller læser.
Kan opsummere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder og gengive argumenter og redegørelser på en sammenhængende måde.
Kan udtrykke sig spontant, meget flydende og præcist, herunder skelne mellem finere betydningsnuancer selv i mere komplekse situationer.

Disse beskrivelser kan anvendes på alle sprog, der tales i Europa, og der findes oversættelser på mange sprog.

Sidebar

Kontakt os – vil du booke et kursus eller høre mere?

Du er meget velkommen til at kontakte os såfremt du ønsker yderligere oplysninger om Sprogcenteret, vores kurser eller et uforpligtende tilbud.

Vores instruktører er blandt de bedste i Danmark og har mange års erfaring i at undervise. Alle instruktører hos Sprogcenteret er indfødte, dvs. de underviser  i deres modersmål, men taler også dansk.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv besked

 

Ring til os